Jerseyspeeddating com

Home to around 2000 ambitious people, NNE is a playground for engineers who work hard to deliver the right answers to complex questions.

jerseyspeeddating com-10jerseyspeeddating com-57

Learn more, including about available controls: Cookies Policy.

Betong har i mange år vært et av de mest benyttede byggematerialer.

De fleste betongkonstruksjoner må oppfylle krav til brannmotstand og bæreevne.

Ved ombygginger og bruksendringer kan det være nødvendig å oppgradere konstruksjonens brannmotstand.

Det er av største betydning for oss å sikre at CONLIT produkter og tilbehør lever opp til gjeldende internasjonale krav og standarder.

Samtidig skal CONLIT systemet være enkelt og monteringsvennlig.CONLIT 150 benyttes hovedsakelig til brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner i brannklasse R30 til R180. Kan også benyttes til brannbeskyttelse av stålplatetak og betongkonstruksjoner. CONLIT 300 benyttes til brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner i brannklasse R30 til R180. Kan også benyttes til brannbeskyttelse av stålplatetak og betongkonstruksjoner. I de fleste tilfelle tilfredsstilles samme krav med mindre tykkelse enn for CONLIT 150.Tekniske spesifikasjoner CONLIT 150: densitet 165 kg/m3 Isoleringsevne, CONLIT 150: λD=39 m W/m K CONLIT 300: densitet 300 kg/m3 Spesifikk varmekapasitet: 0,8 k J/kg·K Fuktabsorpsjon: 0,004 vol % v.90 % RFCONLIT Kleber Ubrennbar Kjemisk sammensetning: Vannglass, kaolin og fargestoff. Monteringstemperatur: Ned til 5 ºC for ”Standard” og - 7 ºC for ”Frost”.Herdetid: 1-3 døgn avhengig av temperatur og luftfuktighet. 1 kg/m Sortiment CONLIT 150 med tykkelse 20, 25, 30, 40 og 50 mm CONLIT 300 med tykkelse 10, 15, 20, 25, 30 og 40 mm CONLIT 150 m/glassfiberduk med tykkelse 25, 30, 40 og 50 mm CONLIT Kleber Standard i 20 kg spann eller kartong med 12 patroner CONLIT Kleber Frost i 20 kg spann 10 mm CONLIT tilsvarer 25 mm for betongtykkelse og armeringsdybde. Tid for brann- og redningsmannskaper til å nå fram til en brennende bygning – og ut igjen.Nødvendig tykkelse dimensjoneres i henhold til NS-EN 1992-1-04/AC:2008 basert på nødvendig betongtykkelse og armeringsdybde i forhold til eksisterende. Tid for hvor lenge bygningens grunnstrukturer holder.

Tags: , ,