Hinde sex chat with video

Utog na rin ang dalawa niyang utong na naghahanap ng Atension.Unat na unat ang kanyang mga paa, at kunot na ang mga daliri ng paa sa labis na sensasyon.

“Uuuuuuuuuungggggggggggg.” Ibinaon ng husto ni Ariel ang titi sa puki ng pumilandit ang kanyang tamod at sinumpit nito ang kaloob looban ni Sara.

Mahigpit ang pagkakayakap nila habang pinakikiramdam ang sabay na pagnanasa.

Bumaba ng sasakyan si Lieutenant General Leonardo Altarez, Vice Chief of Staff ng AFP at Director General ng National Intelligence Coordinating Agency (NICA), Philippine counterpart ng Central Intelligence Agency (CIA) ng America.

Pikit ang mata niya habang sumisinghap ng paisa-isa na umaalsa ng malalim na buga ng hinga kaya bumababa taas ang kanyang dibdib.

Itinukod ang paa at tila umangat sa upuan si Sara, hanggang sa halos nasa balikat na ni Ariel ang mukha ng dalaga malapit sa kanyang tenga.

“Sssyyeeetttt Ooohh gggodddddddddddddddddddddddddd…” Nilabasan si Sara. Buti na lang mataas ang focus ng binata sa pagmamaneho dahil nagagawa niya pa rin kontrolin ang manebela, kahit halos nasa katawan na niya ang bigat ni Sara.

Umaalsa’t bumabaon pa rin ang kanyang dibdib sa malalim na mga hininga dahil sa katatapos na pagnanasa.

“Nakaka inis ka.” Maktol ng dalaga, habang inaayos ang sarili.

Makailang segundo ang makalipas, kapwa humihingal ang dalawa sa pagod.

Tags: , ,